Кънчева, Елена. Модулно обучение - възможност за усъвършенстване на програмното съдържание по обща физическа подготовка на студентите. Сб.н.тр. "Медико-биологически и педагогически аспекти на физическото възпитание", УИ "Св. св. Кирил и Методий", В. Търново, 1994, ISBN 954-524-079-2, с. 51-58


Кънчева, Елена (1994) Кънчева, Елена. Модулно обучение - възможност за усъвършенстване на програмното съдържание по обща физическа подготовка на студентите. Сб.н.тр. "Медико-биологически и педагогически аспекти на физическото възпитание", УИ "Св. св. Кирил и Методий", В. Търново, 1994, ISBN 954-524-079-2, с. 51-58 Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", В. Търново, ISBN 954-524-079-2


 
  Доклад
 
 Издадено
  17995
 Елена Кънчева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/