Шопов, Георги, Елена Кънчева и съавтори. Физическо възпитание. учебник за ВУЗ, Велико Търново, 1994, УИ Св. св. Кирил и Методий, В. Търново, ISBN 954-542-056-3, с. 150-160 и 191-193


Кънчева, Елена (1994) Шопов, Георги, Елена Кънчева и съавтори. Физическо възпитание. учебник за ВУЗ, Велико Търново, 1994, УИ Св. св. Кирил и Методий, В. Търново, ISBN 954-542-056-3, с. 150-160 и 191-193 Велико Търново, 1994, УИ Св. св. Кирил и Методий, В. Търново, ISBN 954-542-056-3


 
  Учебник / Учебно помагало
 
 Издадено
  17993
 Елена Кънчева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/