Елена Кънчева и др., Ст. Беломъжева - Димитрова. Условия и възможности за ски туризъм в курорта Банско – анализ на потребителското мнение. МНК “Европейски Стандарти В Спортното Образование – Враца 2015", ВТУ, ISBN 978-954-9689-94-5, с. 54-60


Кънчева, Елена (2015) Елена Кънчева и др., Ст. Беломъжева - Димитрова. Условия и възможности за ски туризъм в курорта Банско – анализ на потребителското мнение. МНК “Европейски Стандарти В Спортното Образование – Враца 2015", ВТУ, ISBN 978-954-9689-94-5, с. 54-60 МНК “Европейски Стандарти В Спортното Образование – Враца 2015", ВТУ, Враца,


 
  Доклад
 ски, туризъм, дестинация
 Издадено
  17986
 Елена Кънчева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/