Кънчева, Елена. Опит за определяне комуникациите: състезател-състезател и състезател-зрител в спортното състезание. Национална научна сесия "Педагогически принос в памет на проф. Д-р Михаил Герасков", Велико Търново, 2005, Изд. "Бойка", ISBN 954-9689-25-5, с. 233-237


Кънчева, Елена (2005) Кънчева, Елена. Опит за определяне комуникациите: състезател-състезател и състезател-зрител в спортното състезание. Национална научна сесия "Педагогически принос в памет на проф. Д-р Михаил Герасков", Велико Търново, 2005, Изд. "Бойка", ISBN 954-9689-25-5, с. 233-237 Изд. Бойка, В. Търново, 2005, ISBN 954-9689-25-5


 
  Доклад
 комуникация, спортно състезание, състезател, зрител


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  17977
 Елена Кънчева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/