Кънчева, Елена. Реализация на модулно обучение по физическо възпитание и спорт на територията на Великотърновска област


Кънчева, Елена (2004) Кънчева, Елена. Реализация на модулно обучение по физическо възпитание и спорт на територията на Великотърновска област Научна конференция, В. Търново


 
  Доклад
 физическо възпитание, училище, спортна дейност
 Издадено
  17975
 Елена Кънчева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/