Маргаритов, Веселин, Елена Кънчева. По проблема на медийния интерес към водещите спортове на регионално равнище. Сб. Юбилейна научна конференция, "Образованието в глобалния свят", I част, Университетско изд. "Св. св. Кирил и Методий", В. Търново, 2004, ISBN 954-9689-12-3 , с. 368-371


Кънчева, Елена (2004) Маргаритов, Веселин, Елена Кънчева. По проблема на медийния интерес към водещите спортове на регионално равнище. Сб. Юбилейна научна конференция, "Образованието в глобалния свят", I част, Университетско изд. "Св. св. Кирил и Методий", В. Търново, 2004, ISBN 954-9689-12-3 , с. 368-371 Сб. трудове "Образованието в глобалния свят", I част, Университетско изд. "Св. св. Кирил и Методий", В. Търново


 
  Доклад
  маркетинг, спортен клуб, Великотърновска област
 Издадено
  17974
 Елена Кънчева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/