Кънчева, Елена. Връзки с обществеността (PR) в сферата на физическата култура и спорта като форма на комуникационен мениджмънт. Сб тр. МНК "Кинезиология 2002", В. Търново, 2003, изд. Бойка, ISBN 954-9689-08-05, с. 199-2002


Кънчева, Елена (2002) Кънчева, Елена. Връзки с обществеността (PR) в сферата на физическата култура и спорта като форма на комуникационен мениджмънт. Сб тр. МНК "Кинезиология 2002", В. Търново, 2003, изд. Бойка, ISBN 954-9689-08-05, с. 199-2002 Сб тр. МНК "Кинезиология 2002", В. Търново, 2003, изд. Бойка, ISBN 954-9689-08-05


 
  Доклад
 управление, спорт, връзки с общественоста
 Издадено
  17973
 Елена Кънчева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/