Кънчева, Елена. По проблема за ролята на масовите медии в спортната комуникация днес. Сб тр. МНК "Кинезиология 2002", В. Търново, 2003, изд. Бойка, ISBN 954-9689-08-05, с. 201-204


Кънчева, Елена (2002) Кънчева, Елена. По проблема за ролята на масовите медии в спортната комуникация днес. Сб тр. МНК "Кинезиология 2002", В. Търново, 2003, изд. Бойка, ISBN 954-9689-08-05, с. 201-204 Сб тр. МНК "Кинезиология 2002", В. Търново, 2003, изд. "Бойка", ISBN 954-9689-08-05,


 
  Доклад
 спорт, маркетинг, медия
 Издадено
  17972
 Елена Кънчева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/