Проект "Месец на спорта и здравето във Великотърновски Университет"


Кънчева, Елена (2001) Проект "Месец на спорта и здравето във Великотърновски Университет" одобрен и финансиран от МОН, СОФИЯ


 
  Доклад
 спорт, студенти, финансиране
 Издадено
  17966
 Елена Кънчева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/