Дамянова, Марияна, Димитринка Кадинова, Елена Кънчева. Аспекти на приемствеността при обучението по физическо възпитание между детската градина и I клас на СОУ. Сб тр. МНК " Физическо възпитание и спорт между два века",изд. Фабер, В. Търново, 2000, ISBN 954-775-004-6, с. 138-140


Кънчева, Елена (2000) Дамянова, Марияна, Димитринка Кадинова, Елена Кънчева. Аспекти на приемствеността при обучението по физическо възпитание между детската градина и I клас на СОУ. Сб тр. МНК " Физическо възпитание и спорт между два века",изд. Фабер, В. Търново, 2000, ISBN 954-775-004-6, с. 138-140 Сб тр. МНК " Физическо възпитание и спорт между два века",изд. Фабер, В. Търново, 2000, ISBN 954-775-004-6,


 
  Доклад
 деца, ученици, детска градина, училище, физическо възпитание
 Издадено
  17965
 Елена Кънчева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/