Кънчева, Елена. Спортният маркетинг и промените в ориентацията на маркетинговия модул. Сб тр. МНК " Физическо възпитание и спорт между два века",изд. Фабер, В. Търново, 2000, ISBN 954-775-004-6, с. 232-235


Кънчева, Елена (2000) Кънчева, Елена. Спортният маркетинг и промените в ориентацията на маркетинговия модул. Сб тр. МНК " Физическо възпитание и спорт между два века",изд. Фабер, В. Търново, 2000, ISBN 954-775-004-6, с. 232-235 Сб тр. МНК " Физическо възпитание и спорт между два века",изд. Фабер, В. Търново, 2000, ISBN 954-775-004-6


 
  Доклад
 
 Издадено
  17964
 Елена Кънчева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/