Некои одности на поврзаноста на наставниот процес по физичко воспитание каj децата од детските градинки и првите одделениja


Кънчева, Елена (2000) Некои одности на поврзаноста на наставниот процес по физичко воспитание каj децата од детските градинки и првите одделениja Списание "Физичка култура", Скопие, година 28, брой 1-2, Македония


 
  Статия
 физическо възпитание, детска градина, начално училище, деца
 Издадено
  17963
 Елена Кънчева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/