Кънчева, Елена. Спортна дейност в начина на живот на родителите. Сб. нт. Научно практическа конференция "Взаимодействие между Университетите и Неправителствените организации по пътя на интеграция с Европейския съюз" , Унив. издание В. Априлов, Габрово, 2000, ISBN 954-683-118-2, с. 267-270


Кънчева, Елена (2000) Кънчева, Елена. Спортна дейност в начина на живот на родителите. Сб. нт. Научно практическа конференция "Взаимодействие между Университетите и Неправителствените организации по пътя на интеграция с Европейския съюз" , Унив. издание В. Априлов, Габрово, 2000, ISBN 954-683-118-2, с. 267-270 Сб. нт. Научно практическа конференция "Взаимодействие между Университетите и Неправителствените организации по пътя на интеграция с Европейския съюз" , Унив. издание В. Априлов, Габрово, 2000, ISBN 954-683-118-2


 
  Статия
 здраве, спорт, родители, свободно време
 Издадено
  17962
 Елена Кънчева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/