Кънчева, Елена. Студентски празник и мениджърски дейности. Скопие, Македония, 2000, Списание "Физичка култура", Год. 28, бр. 3, с.


Кънчева, Елена (2000) Кънчева, Елена. Студентски празник и мениджърски дейности. Скопие, Македония, 2000, Списание "Физичка култура", Год. 28, бр. 3, с. Списание "Физичка култура", Год. 28, бр. 3, Скопие, Македония, 2000


 
  Статия
 спорт, студенти, управление, събитие
 Издадено
  17961
 Елена Кънчева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/