Иновативни практики в социалните услуги за деца. - Сб. от Юбилейна международна научна конференция "50 години Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий” 1963 - 2013", Секция Педагогически факултет, Велико Търново, 10 май 2013 г. Ред. Р. Кузманова - Карталова и др. В. Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2015, с. 364 – 368. ISBN 978-619-208-001-3. COBISS.BG-ID 1274917860


Попова, Любомира (2015) Иновативни практики в социалните услуги за деца. - Сб. от Юбилейна международна научна конференция "50 години Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий” 1963 - 2013", Секция Педагогически факултет, Велико Търново, 10 май 2013 г. Ред. Р. Кузманова - Карталова и др. В. Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2015, с. 364 – 368. ISBN 978-619-208-001-3. COBISS.BG-ID 1274917860 Сб. от Юбилейна международна научна конференция "50 години Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий” 1963 - 2013", Секция Педагогически факултет, Велико Търново, 10 май 2013 г. Ред. Р. Кузманова - Карталова и др. В. Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2015, с. 364 – 368. ISBN 978-619-208-001-3. COBISS.BG-ID 1274917860


 
  Статия
 
 Издадено
  17959
 Любомира Попова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/