Интеграцията на мигрантите в българското общество – предизвикателства и възможности


Попова, Любомира (2011) Интеграцията на мигрантите в българското общество – предизвикателства и възможности В: Научни трудове на РУ "Ангел Кънчев", 2011, т. 50, серия 6.2, с. 72-76. ISSN 1311-3321


 
  Доклад
 
 Издадено
  17958
 Любомира Попова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/