Междуинституционално партньорство за пълноценна интеграция на децата-имигранти в българското училище


Попова, Любомира (2011) Междуинституционално партньорство за пълноценна интеграция на децата-имигранти в българското училище Учебно помагало, ВТУ


 
  Статия
 
 Издадено
  17956
 Любомира Попова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/