Образованието в мултикултурна учебна среда. - Сб. от Майски четения "Дни на науката'2008", Велико Търново, май 2008 г. Отг. ред. Ив. Хараламбиев. В. Търново: Фабер, 2009, с. 192 – 199. ISSN 954-400-078-2


Попова, Любомира (2008) Образованието в мултикултурна учебна среда. - Сб. от Майски четения "Дни на науката'2008", Велико Търново, май 2008 г. Отг. ред. Ив. Хараламбиев. В. Търново: Фабер, 2009, с. 192 – 199. ISSN 954-400-078-2 Сб. от Майски четения "Дни на науката'2008", Велико Търново, май 2008 г. Отг. ред. Ив. Хараламбиев. В. Търново: Фабер, 2009, с. 192 – 199. ISSN 954-400-078-2


 
  Доклад
 
 Издадено
  17955
 Любомира Попова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/