ТВОРЧЕСКИ ПРОЦЕСИ В ЕЛЕКТРОННАТА ГРАФИКА


Косев, Светослав (2013) ТВОРЧЕСКИ ПРОЦЕСИ В ЕЛЕКТРОННАТА ГРАФИКА Велико Търново ISBN 978-954-524-981-5


 Направленията в които се развива съвременното изобразително изкуство, приемат все по-разнообразни форми. Все по-голяма част от тях са свързани с използването на дигитални технологии, като се цели създаването на изображения с висока естетическа и художествена стойност. Това направление в изкуството се класифицира кото електронно или дигитално. Възможностите, които дават съвременните технически средства са необятни и фирмите разработчици на графични програмни продукти, се стремят да изпълнят всяка прищявка на взискателните художници. При разработването на този вид програмни среди, за консултанти се ползват голям брой хора на изкуството, с цел повишаване качеството на графичния софтуерен продукт. Пригаждането на функционалността на този вид програми, до интуитивните потребности на художника, доведе и до внедряването на периферни устройства, които имат за цел да стопят дистанцията творец, компютър. Това напримeр са така наречените таблети за рисуване, с които художника има възможност да работи с компютърна програма за дигитална графика, като същевременно използва привичните за него свободни движения. От друга страна в точната наука съществуват дебри, които магнетично привличат част от художниците с изискан ритъм и наглед необяснимо, хипнотично въздействие, породено от графичната изява на „педантичните“ функции. Тези дебри, присъстват в мислите и темите за разговор на определени творци и неминуемо оказват въздействие върху тяхното творчество. От друга страна, по някаква странна причина, изобразителното изкуство се оказва притегателна сила за хора, които първоначално са се отдали на точните науки. В последствие те откриват възможност да материализират знанията си в нещо, което анализаторите на изкуството в много случаи биха нарекли, произведение на изкуството.
  Статия
 рекурсия, Ешер, изоморфизъм, фрактал, Джаред Тарбел, Дъглас Хофстатър, бинарните мрежи, processing


Хуманитарни науки Изобразително изкуство
Природни науки, математика и информатика Информатика и компютърни науки

Humanities Fine Arts and Visual Arts
Natural sciences, mathematics and informatics Informatics and Computer Science

 Издадено
  17949
 Светослав Косев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/