Арттераприја као начин јачање функције породице (съавтор), Васпитање за хумане односе-Проблеми и перспективе, Ниш, 2011, 393-400 стр, ISBN 978-86-7379-233-0


Легкоступ, Пламен (2011) Арттераприја као начин јачање функције породице (съавтор), Васпитање за хумане односе-Проблеми и перспективе, Ниш, 2011, 393-400 стр, ISBN 978-86-7379-233-0 Васпитање за хумане односе-Проблеми и перспективе, Ниш, 2011, ISBN 978-86-7379-233-0


 статия от конференция в Ниш, 09.2010 г.,
  Статия
 семейетво, училище, арт-терапия


Хуманитарни науки Изобразително изкуство

Humanities Fine Arts and Visual Arts

 Издадено
  17943
 Пламен Легкоступ

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/