Денят на народните будители, София, сп. Педагогика, кн 9-10, 2009, стр. 3-7, ISSN 0861-3982.


Легкоступ, Пламен (2009) Денят на народните будители, София, сп. Педагогика, кн 9-10, 2009, стр. 3-7, ISSN 0861-3982. сп. Педагогика, кн 9-10, стр. 3-7, София. 2009. ISSN 0861-3982.


 Денят на народните будители
  Статия
 ден на народните будители
 Издадено
  17942
 Пламен Легкоступ

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/