Аспекти на социалната работа със семействата в България и в света, (съавтор), София, сп. Педагогика, кн 9-10, 2009, стр. 71-85, ISSN 0861-3982; COBISS.BG-ID 1183740388


Легкоступ, Пламен (2009) Аспекти на социалната работа със семействата в България и в света, (съавтор), София, сп. Педагогика, кн 9-10, 2009, стр. 71-85, ISSN 0861-3982; COBISS.BG-ID 1183740388 сп. Педагогика, кн 9-10, стр. 71-85, София. 2009. ISSN 0861-3982.


 Аспекти на социалната работа със семействата в България и в света
  Статия
 социална работа, семейства


Хуманитарни науки Изобразително изкуство

Humanities Fine Arts and Visual Arts

 Издадено
  17941
 Пламен Легкоступ

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/