Жеља за истицањем и насиље у школама и арт-терапија, (съавтор), Protivurečnosti socijalizacije mladih I uloga obrazovanja u afirmaciji vrednosti culture mira, Niš, 2009, стр. 259-271, ISBN 978-86-7379-179-1


Легкоступ, Пламен (2009) Жеља за истицањем и насиље у школама и арт-терапија, (съавтор), Protivurečnosti socijalizacije mladih I uloga obrazovanja u afirmaciji vrednosti culture mira, Niš, 2009, стр. 259-271, ISBN 978-86-7379-179-1 Niš, 2009. ISBN 978-86-7379-179-1


 Стремежът за изява, насилието в училище и арт-терапията
  Статия
 Стремеж за изява, насилие, училище, арт-терапия


Хуманитарни науки Изобразително изкуство

Humanities Fine Arts and Visual Arts

 Издадено
  17940
 Пламен Легкоступ

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/