Конакчиева, П. Експериментирането – условие за активна творческа позиция. – Предучилищно възпитание, 2003, №1, с. 30–33. ISSN 0204 - 7004 COBISS.BG-ID 1160057316 УДК 372.3.015.3


Караиванова, Петя (2003) Конакчиева, П. Експериментирането – условие за активна творческа позиция. – Предучилищно възпитание, 2003, №1, с. 30–33. ISSN 0204 - 7004 COBISS.BG-ID 1160057316 УДК 372.3.015.3 Предучилищно възпитание, 2003, №1. ISSN 0204 - 7004 COBISS.BG-ID 1160057316 УДК 372.3.015.3


 В статията се представят и анализират възможностите на елементарните опити и експериментирането за овладяване и усъвършенстване на умения за самостоятелно ориентиране в признаци, свойства и връзки на предмети и обекти от близката на детето природна и социална среда. Извеждат се развиващите функции на практико-изпробващите методи при ориентиране в света.
  Статия
 елементарни опити и експериментиране
 Издадено
  1794
 Петя Караиванова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/