Професорите на Великотърновския университет 1963-2008, Предговор на едноименния сборник, ВТ, УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2009, стр. 3-6, ISBN 978-954-524-692-0


Легкоступ, Пламен (2009) Професорите на Великотърновския университет 1963-2008, Предговор на едноименния сборник, ВТ, УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2009, стр. 3-6, ISBN 978-954-524-692-0 Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", В. Търново, 2009. ISBN 978-954-524-692-0


 Предговор на едноименния сборник: Професорите на Великотърновския университет (1963-2008)
  Отзив
 Професори, Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий"
 Издадено
  17938
 Пламен Легкоступ

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/