Интегративната роля на изобразителното изкуство за интелектуалното развитие на децата, София, сп. "Предучилищно възпитание", кн. 8, 2008, стр. 9-13, ISSN: 0204-7004; COBISS.BG-ID 1181945060


Легкоступ, Пламен (2008) Интегративната роля на изобразителното изкуство за интелектуалното развитие на децата, София, сп. "Предучилищно възпитание", кн. 8, 2008, стр. 9-13, ISSN: 0204-7004; COBISS.BG-ID 1181945060 сп. "Предучилищно възпитание", София, кн. 8, 2008.


 Интегративната роля на изобразителното изкуство за интелектуалното развитие на децата
  Статия
 интеграция, изобразителното изкуство, интелектуално развитие, деца


Хуманитарни науки Изобразително изкуство

Humanities Fine Arts and Visual Arts

 Издадено
  17936
 Пламен Легкоступ

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/