45 години ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" дава мощен духовен тласък за развитието на българската просвета и култура, София, сп. "Предучилищно възпитание", кн. 8, 2008, стр. 1-3, ISSN: 0204-7004; COBISS.BG-ID 1181945060


Легкоступ, Пламен (2008) 45 години ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" дава мощен духовен тласък за развитието на българската просвета и култура, София, сп. "Предучилищно възпитание", кн. 8, 2008, стр. 1-3, ISSN: 0204-7004; COBISS.BG-ID 1181945060 сп. "Предучилищно възпитание", София, кн. 8, 2008


  ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" на 45 години
  Статия
 ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", 45 години
 Издадено
  17935
 Пламен Легкоступ

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/