Интеркултурното образование в българското училище-идеи и реалност (съавтор с Валентина Колева, Христо Кючуков), София, сп. Педагогика, кн. 2, 2007, стр. 50-60, ISSN 0861-3982; COBISS.BG-ID 1174407140


Легкоступ, Пламен (2007) Интеркултурното образование в българското училище-идеи и реалност (съавтор с Валентина Колева, Христо Кючуков), София, сп. Педагогика, кн. 2, 2007, стр. 50-60, ISSN 0861-3982; COBISS.BG-ID 1174407140 сп. Педагогика, София ISSN 0861-3982.


 Прави се преглед на възможностите за интеркултурно образование в българското училище. Излагат се някои идеи и се анализира реалното състояние на проблема
  Статия
 интеркултурно образование, училище
 Издадено
  17934
 Пламен Легкоступ

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/