Голяма енциклопедия на страните. // Große Enzyklopädie der Länder.


Димитрова, Елена (2007) Голяма енциклопедия на страните. // Große Enzyklopädie der Länder. [превод в колектив]. Белград: Media East Europe, 2007, с. (прибл. 400) ISBN: 84-9819-601-9.


 
  Превод
 
 Издадено
  17931
 Елена Димитрова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/