Ирис Хипфл: За хибридността на мигрантската литература. Романът на Димитре Динев "Ангелски езици“. // Iris HIpfl: Zur Hybridität von Migrantenliteratur anhand Dimitré Dinevs Roman "Engelszungen".


Димитрова, Елена (2007) Ирис Хипфл: За хибридността на мигрантската литература. Романът на Димитре Динев "Ангелски езици“. // Iris HIpfl: Zur Hybridität von Migrantenliteratur anhand Dimitré Dinevs Roman "Engelszungen". В: Проглас, кн.1. В. Търново: Унив. изд. „Св. св. Кирил и Методий“, 2007, с. (57-70).


 
  Превод
 
 Издадено
  17930
 Елена Димитрова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/