Познавателните способности като психолого-педагогически проблем


Караиванова, Петя (2001) Познавателните способности като психолого-педагогически проблем Предучилищно възпитание, №9.


 В разработката се систематизират, анализират и обобщават теории за развитието на познавателните способности на децата от предучилищна възраст.
  Статия
 теории за развитието на познавателните способности
 Издадено
  1793
 Петя Караиванова

1. Критидис-Енгелс Розалина, Детето в иносказателния свят на пословиците и поговорките, Университетско издателство "Св. Климент Охридски", София, 2012, ISBN: 978-954-07-3314-2. Позоваване в литературата

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/