Хана Аренд: От еврейството изход няма. [Откъс от „Рахел Варнхаген. Житейската история на една немска еврейка от епохата на романтизма“] // Hannah Arendt: Aus dem Judentum kommt man nicht heraus. Auszug aus: „Rahel Varnhagen. Lebensgeschichte einer deutschen Jüdin aus der Romantik“


Димитрова, Елена (2008) Хана Аренд: От еврейството изход няма. [Откъс от „Рахел Варнхаген. Житейската история на една немска еврейка от епохата на романтизма“] // Hannah Arendt: Aus dem Judentum kommt man nicht heraus. Auszug aus: „Rahel Varnhagen. Lebensgeschichte einer deutschen Jüdin aus der Romantik“ В: Хайнрих Хайне – тъга, ирония и жлъч. Николина Бурнева (съст.). В. Търново: Изд. „ПИК“, 2008, с. (177 - 189). ISBN: 978-954-736-182-9.


 
  Превод
 
 Издадено
  17928
 Елена Димитрова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/