Anmerkungen zur Methodik und Problematik einer Schulbuchanalyse.


Димитрова, Елена (2011) Anmerkungen zur Methodik und Problematik einer Schulbuchanalyse. В: Philologie und Kulturwissenschaft in der Wende. Festschrift zum 60. Geburtstag von Prof. sc. Penka Angelova. Владимир Сабоурин/ Владимира Вълкова (съст.). В. Търново: Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 2011, с. (198 - 208). ISBN: 978-954-524-770-5.


 
  Статия
 
 Издадено
  17926
 Елена Димитрова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/