Welcome to the East, Добре дошли в Изтока


Димитрова, Елена (2011) Welcome to the East, Добре дошли в Изтока [предговор към]:// Антйе Равич Щрубел. Под снега. Русе: Издателство на МДЕК, 2011, с. (7-9). ISBN: 978-954-92453-4-9.


 
  Част от книга / Глава от книга
 
 Издадено
  17924
 Елена Димитрова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/