Bazele comunicării interculturale. Teorie şi practică.


Димитрова, Елена (2012) Bazele comunicării interculturale. Teorie şi practică. В. Търново: Изд. „Фабер“, 2012, (с. 159-180). ISBN: 978-954-400-834-5.


 
  Част от книга / Глава от книга
 
 Издадено
  17923
 Елена Димитрова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/