Основи на интеркултурната комуникация. Теория и практика.


Димитрова, Елена (2012) Основи на интеркултурната комуникация. Теория и практика. В. Търново: Изд. „Фабер“, 2012, (с. 183 - 223). ISBN: 978-954-400-834-5.


 
  Част от книга / Глава от книга
 


Хуманитарни науки

Humanities

 Издадено
  17922
 Елена Димитрова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/