55 години образование и педагогика в България (1950-2005).


Кутева-Цветкова, Венка (2008) 55 години образование и педагогика в България (1950-2005). В. Търново, УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2008, 388 с. ISBN 978-954-524-639-5


 
  Монография
 


Социални, стопански и правни науки Педагогика

Social sciences, economic sciences and law Education

 Издадено
  17921
 Венка Кутева-Цветкова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/