Пазар на труда


Кутева-Цветкова, Венка (2012) Пазар на труда Dolj – Veliko Tarnovo January 2011 – June 2012. Editura ALMA, 2012, p. 137 – 204. ISBN 978-954-524-865-8.


 
  Монография
 
 Издадено
  17920
 Венка Кутева-Цветкова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/