Конакчиева, П. Моделите и моделирането при ориентирането в света. – Предучилищно възпитание, 2001, №3, с. 43–47. ISSN 0204 - 7004 COBISS.BG-ID 1154594276 УДК 372.36


Караиванова, Петя (2001) Конакчиева, П. Моделите и моделирането при ориентирането в света. – Предучилищно възпитание, 2001, №3, с. 43–47. ISSN 0204 - 7004 COBISS.BG-ID 1154594276 УДК 372.36 Предучилищно възпитание, №3. ISSN 0204 - 7004 COBISS.BG-ID 1154594276 УДК 372.36


 В статията се представят и обосновават развиващите функции на моделите и моделирането при ориентиране на детето от предучилищна възраст в заобикалящата го природна и социална среда.
  Статия
  развиващи функции на моделите и моделирането
 Издадено
  1792
 Петя Караиванова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/