Видни възпитаници на търновската мъжка гимназия.


Кутева-Цветкова, Венка (2013) Видни възпитаници на търновската мъжка гимназия. Юбилейна научна конференция "50 години ВТУ "Св. св. Кирил и Методий"


 Предмет на изследването са имената и дейността на известни учени, възпитаници на Търновската мъжка гимназия. Сред тях особено място заемат получилите званието "академик" - Христо Ст. Даскалов и Любомир Г. Илиев, професорите Кръстьо Кулелиев, Моско Москов, д-р Иван Ненков, Светослав Ников, Петър Минчев, Димо Владов, Калчо Иванов, Станчо Чолаков, Георги Георгиев, д-р Данчевски, Никола Пенски и др.
  Статия
 
 Издадено
  17918
 Венка Кутева-Цветкова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/