Учебното дело в Търново до Освобождението


Кутева-Цветкова, Венка (2013) Учебното дело в Търново до Освобождението Дни на науката 2013. Майски четения. Съюз на учените в България - клон В. Търново. В. Търново,


 
  Статия
 
 Издадено
  17917
 Венка Кутева-Цветкова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/