Учебното дело в Търново в първите години след Освобождението


Кутева-Цветкова, Венка (2013) Учебното дело в Търново в първите години след Освобождението Национален военен университет "В. Левски"- 2013, с. 217-222. ISSN 1314-1937


 
  Статия
 


Социални, стопански и правни науки Педагогика

Social sciences, economic sciences and law Education

 Издадено
  17916
 Венка Кутева-Цветкова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/