Формиране на социалнопедагогически компетентности чрез учебното съдържание във висшите училища.


Кутева-Цветкова, Венка (2014) Формиране на социалнопедагогически компетентности чрез учебното съдържание във висшите училища. Педагогически алманах, 2014 г., № 1, Търново, УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2014, с. 175 - 197. ISSN 1310-358X


 
  Студия
 
 Издадено
  17914
 Венка Кутева-Цветкова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/