Приносът на немската школа към социалната педагогика.


Кутева-Цветкова, Венка (2014) Приносът на немската школа към социалната педагогика. Национален военен университет "В. Левски"- 2014, В. Търново, с. 206-210. ISSN 1314-1937


 В статията се представя приносът на немската школа за развитието на социалната педагогика като наука
  Статия
 
 Издадено
  17913
 Венка Кутева-Цветкова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/