За компетентностите на социалния педагог.


Кутева-Цветкова, Венка (2014) За компетентностите на социалния педагог. Национален военен университет "В. Левски"- 2014, В. Търново, с. 197-205. ISSN 1314-1937


 
  Статия
 
 Издадено
  17911
 Венка Кутева-Цветкова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/