Сензорно – интелектуалното развитие на децата от предучилищна възраст чрез предметно – оперативните методи за ориентиране в света.


Караиванова, Петя (2000) Сензорно – интелектуалното развитие на децата от предучилищна възраст чрез предметно – оперативните методи за ориентиране в света. Педагогически аланах, ВТ, кн.1, 2.


 В статията се анализират възможностите за сензорно-интелектуално развитие на детето от предучилищна възраст чрез използване на система от предметно – оперативни методи. Систематизират се условия и средства за овладяване на стратегия за получаване на сензорна информация. Определят се развиващите функции на обследването по посока усъвършенстване на сензорната култура на детето от предучилищна възраст.
  Статия
 сензорно-интелектуално развитие на детето, предметно – оперативни методи.
 Издадено
  1791
 Петя Караиванова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/