За основните функции на социалната педагогика


Кутева-Цветкова, Венка (2015) За основните функции на социалната педагогика Международна научна конференция 30 години Педагогически факултет. Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий"


 Представят се възгледите на отделни автори относно функциите на социалната педагогика - В. И. Загвязински и О. А. Селиванова, А. В. Мудрик и др. Специално внимание е отделено на хуманистичната функция
  Статия
 
 Издадено
  17909
 Венка Кутева-Цветкова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/