Социална педагогика : Библиографски справочник


Кутева-Цветкова, Венка (2009) Социална педагогика : Библиографски справочник В. Търново : Унив. изд. Св. Св. Кирил и Методий, 2009, 300 с. ISBN SBN 978-954-524-716-3


 
  Монография
 
 Издадено
  17908
 Венка Кутева-Цветкова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/