Училището, семейството и библиотеката - партньори при градежа на читателската култура на 6-11-годишните деца


Мандева, Марианна (2002) Училището, семейството и библиотеката - партньори при градежа на читателската култура на 6-11-годишните деца Библиотеки, четене, комуникация, В. Търново


 Чрез анкетни проучвания се доказва тезата, че училището, семейството и библиотеката са партньори при градежа на читателската култура на 6-11-годишните деца.
  
 Училище; семейство; библиотека; партньорство; читателска култура; 6-11-годишни деца
 
  1790
 Марианна Мандева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/