Родителите-партньори на училището. Практически идеи за привличенето на родителите роми като партньори на училището


Димитрова, Дияна (2012) Родителите-партньори на училището. Практически идеи за привличенето на родителите роми като партньори на училището Сп. Педагогика, кн.2, Vol 84, стр. 317-326


 В статията се описват практически идеи за привличане на родителите роми като партньори на училището
  Статия
 начално училище
 Издадено
  17894
 Дияна Димитрова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/